Trauma sinus

Features

  • Oro-antrale verbinding die meestal veroorzaakt is door een extractie van dichtbijgelegen boven (pre)molaren
  • Radiografische eigenschappen: onderbreking in de continuïteit van de sinusbodem en de karakteristieken van een acute of chronische sinusitis van het antrum
  • Fracturen van het maxillo-faciale skelet
    • Radiografische eigenschappen: onderbreking in de continuïteit van een of meer wanden van het antrum afhankelijk van de soort fractuur – opaciteit of een vloeistofniveau in het antrum
    • Een klassieke blow-out fractuur veroorzaakt een traanvormige opaciteit in het bovenste gedeelte van het antrum

Cases

Orbital blow-out fracture

Oro-antral communication caused by extraction of the left wisdom tooth.

Left antrum: Fracture of the lateral wall