Scroll Top
Afwijkingen in vorm

Afwijkingen in vorm

Kenmerken
  • Fusie: twee elementen zijn samengegaan door de fusie van twee aparte naastgelegen kiemen. De radiografische verschijningsvorm is een vergrootte kroon en wortel met twee kanalen.
  • Verdubbeling: twee elementen zijn ontstaan vanuit een kiem. De radiografische verschijningsvorm is een vergrootte kroon en een wortel met een kanaal. In sommige gevallen kan fusie en verdubbeling niet van elkaar worden onderscheiden.
  • Vergroeiing: twee naastgelegen elementen zijn verbonden in het cement.
  • Dens-in-dente (dens invaginatus): het externe oppervlak van het glazuur is ingevouwen in het interiore gedeelte van het element.
  • Afwijkingen aan de wortels: gespleten wortel – dilaceratie – taurodontisme.

Fusion and palatal bone loss.

Fusion upper molars with periapical lesion.

Dens-in-dente (dens invaginatus) literally means “a tooth within a tooth”. It is a developmental anomaly. It is most frequently seen in maxillary lateral incisors. Caries and pulp necrosis is frequent in these teeth.

Different cases of dens-in-dente (dens invaginatus).

Gemination 48.  Clinical and radiographic images.

Different cases of dilaceration. It refers to an angulation, or a sharp bend or curve, in the root or crown of a formed tooth.