Scroll Top
Ameloblastisch fibroom

Ameloblastisch fibroom

Kenmerken
  • Het kan acuut of chronisch zijn. Het chronische type kan ontstaan uit een acuut apicaal abces, een periapicaal granuloom of een radiculaire cyste.
  • Een acuut apicaal abces is gerelateerd aan een element met een diepe carieuze laesie. Er is geen radiografisch bewijs van veranderingen in de lamina of het periapicale bot. Er vindt verbreding plaats van de parodontaalspleet. Als het abces zicht uitbreidt, kan er na een week een diffuse radiolucentie ontstaan in de periapicale regio van het betreffende element.
  • Gedurende de chronische fase: een diffuse periapicale radiolucentie van verschillende grootte en vaak verlies van lamina dura bij de apex.