Scroll Top
Aneurismatische botcyste

Aneurismatische botcyste

Kenmerken
  • Zeldzame, lokale, non-neoplatische, proliferatie van vaatweefsel, welke reuscellen bevat.
  • Meest bij jonge patiënten.
  • Meest voorkomende locatie: posterior regio van corpus mandibulae.
  • Uniloculair (vroeg stadium), multiloculair (zeepbelachtige verschijningsvorm)
  • Vaak goed gedefinieerd en goed gecorticaliseerd.
  • Het kan botexpansie veroorzaken en verplaatsing van naastgelegen elementen. Resorptie is zeldzaam..

Differentiële diagnoses

Cases

Aneurysmal bone cyst (Cone Beam CT scans).

Aneurysmal bone cyst (OPG and Cone Beam CT scans)