Aneurismatische botcyste

Aneurismatische botcyste

Kenmerken
  • Zeldzame, lokale, non-neoplatische, proliferatie van vaatweefsel, welke reuscellen bevat.
  • Meest bij jonge patiënten.
  • Meest voorkomende locatie: posterior regio van corpus mandibulae.
  • Uniloculair (vroeg stadium), multiloculair (zeepbelachtige verschijningsvorm)
  • Vaak goed gedefinieerd en goed gecorticaliseerd.
  • Het kan botexpansie veroorzaken en verplaatsing van naastgelegen elementen. Resorptie is zeldzaam..

Cases

Aneurysmal bone cyst (Cone Beam CT scans).

Aneurysmal bone cyst (OPG and Cone Beam CT scans)