Φατνιακό απόστημα

Features

  • Διακρίνεται σε δύο τύπους: α) στο πρωτογενές (πάντα οξύ) και β) στο δευτερογενές που αναπτύσσεται σε προϋπάρχουσα ακρορριζική κύστη ή κοκκίωμα και μπορεί να είναι οξύ ή χρόνιο.
  • Το πρωτογενές εμφανίζεται σε δόντι με βαθιά τερηδόνα, αλλά με ακτινογραφικά φυσιολογική περιακρορριζική περιοχή, μερικές φορές με πάχυνση του περιρριζικού χώρου. Σε περίπτωση εξέλιξης του αποστήματος, με την πάροδο περίπου εβδομάδος, παρατηρείται ακρορριζική διαύγαση με ασαφή όρια.
  • Το δευτερογενές παρουσιάζει εικόνα περιακρορριζικής διαύγασης διαφόρου μεγέθους με ασαφή και ακανόνιστα όρια, συχνά με διακοπή της συνέχειας της lamina dura.

Differential diagnosis

Cases

cases of apical abscess.