Καλοήθεις όγκοι νευρικού ελύτρου

Features

  • Καλοήθη νεοπλαστική υπερανάπτυξη όλων των στοιχείων ενός περιφερικού νεύρου ή των κυττάρων Schwann.
  • Ιστολογικά διακρίνονται σε Νευροίνωμα και Νευρειλήμωμα (Σβάνωμα).
  • Βλάβες που αναπτύσονται εντός του κάτω φατνιακόυ πόρου προκαλούν διαπλάτυνση του πόρου χωρίς καταστροφή του τοιχώματος.
  • Συχνά συμπτώματα είναι πόνος και οίδημα.
  • Πιο συχνά εμφανίζονται ως διαυγάσεις με σαφή όρια.
  • Μπορούν να προκαλέσουν απορρόφηση ριζών και μετατόπιση γειτονικών δοντιών. Τα δόντια αυτά έχουν ζωντανό πολφό.
  • Επανεμφάνιση μετά από ατελή αφαίρεση.

Differential diagnosis

Cases

A case of neuroma.