Μυελοειδείς κυψέλες

Features

  • Παραλλαγές φυσιολογικής ανατομίας που μοιάζουν με κυστικές διαυγάσεις.
  • Συχνή εντόπιση στην κάτω γνάθο (περιοχή γομφίων-προγομφίων) λόγω της παρουσίας του υπογνάθιου βόθρου..

Διαφορική Διάγνωση

Cases

Bone marrow space