Οδοντοφόρος κύστη

Χαρακτηριστικά

  • Δεύτερη σε συχνότητα κύστη μετά την ακρορριζική.
  • Αναπτύσσεται γύρω από τη μύλη ενός δοντιού που δεν έχει ακόμα ανατείλει.
  • Σχηματίζεται από τη συγκέντρωση υγρού ανάμεσα σε υπολείμματα του οργάνου της αδαμαντίνης και της αδαμαντίνης του δοντιού.
  • Συχνότερη σε νεαρά άτομα, 20-40 ετών.
  • Συχνότερη εντόπιση: Τρίτοι γομφίοι κάτω, κυνόδοντες άνω, προγόμφιοι κάτω, τρίτοι γομφίοι άνω.
  • Σαφώς περιγεγραμμένη διαύγαση που περιβάλλει τη μύλη ενός εγκλείστου. Συνήθως προκαλείται μετατόπιση του δοντιού.
  • Παραλλαγή είναι η “κύστη ανατολής” στα παιδιά. Εντοπίζεται στους μαλθακούς ιστούς που καλύπτουν το δόντι πριν την ανατολή του. Κλινικά εμφανίζονται με μια διόγκωση του βλεννογόνου.
  • Πιθανή εξαλλαγή στο επιθηλιακό τοίχωμα της κύστης..

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά


Dentigerous cyst associated with the left upper third molar.
Dentigerous cysts associated with an upper canine.
Dentigerous cysts associated with lower third molar.
Dentigerous cysts associated with a lower canine.
Dentigerous cyst associated with the right upper canine.
Dentigerous cyst associated with the upper third molar.
A dentigerous cyst associated with the left lower third molar.