Ανωμαλίες ανάπτυξης ΚΓΔΧαρακτηριστικά

  • Ασυμμετρία του προσώπου είναι το πο σύνηθες κλινικό σημείο σε περιστατικά ανωμαλιών ανάπτυξης ΚΓΔ.
  • Οι πιό συχνές ανωμαλίες είναι η Υποπλασία και η Υπερπλασία του κονδύλου.
  • Συγγενείς ανωμαλίες που επιρρεάζουν την ανάτυξη του κονδύλου περιλαμβάνουν την Ημιπροσωπική μικροσωμία καιτην Ημιπροσωπική υπερτροφία.
  • Incidental findings;Bifid condyle(due to obstructed blood supply ir trauma) and Pterygoid pit or depression (pseudocystic appearance).

Περιστατικά

 

Female 18 yrs, facial asymmetryPanoramic images showing Hypoplasia or Hyperplasia of the condylar head.