Ηωσινόφιλο κοκκίωμα

Features

  • Kαλοήθης οστική βλάβη που χαρακτηρίζεται από πολλαπλασιασμό κυττάρων του Langerhans.
  • Συνήθως σε νεαρές ηλικίες.
  • Μονήρεις ή πολλαπλές βλάβες.
  • Πιο συχνά (75%) στην κάτω γνάθο.
  • Μονόχωρη διαύγαση, με σαφή όρια.
  • Καταστροφή του οστού γύρω από τα δόντια (απώλεια στήριξης). Δεν προκαλεί απορρόφηση ρίζας.

Differential diagnosis

Cases

Eosinophilic granuloma in the maxilla and in the mandible.

Esinophilic granuloma in the mandible (the same patient as in case 1).