Ινώδης δυσπλασία (1ο στάδιο)

Features

  • Ιδιοπαθής αντικατάσταση οστού με ινώδη ιστό.
  • Μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα μόνο οστούν ή σε διάφορα οστά. Εντοπίζεται συχνά στις γνάθους (κυρίως στην άνω).
  • Εντοπίζεται σε νεαρά άτομα.
  • Εμφανίζεται ως ασυμπτωματική, αργή διόγκωση του προσβεβλημένου οστού.
  • Ακτινογραφική εικόνα: Αρχικά διαύγαση με ασαφή όρια. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται οστικά διαφράγματα που δίνουν την χαρακτηριστική εμφάνιση «φλούδας πορτοκαλιού» ή «τριμμένου γυαλιού».

 

Differential diagnosis

Cases

Fibrous dysplasia