Διάχυτη οστεϊνική δυσπλασία (διαύγαση)

Χαρακτηριστικά

  • Καλοήθης, συνηθως εντοπίζεται σε περισσότερα τεταρτημόρια στις γνάθους.
  • Κλινικά είναι η πιο διάχυτη μορφή οστεϊνικής δυσπλασίας.
  • Οι πολλαπλές βλάβες συνήθως εντοπίζονται αμφοτερόπλευρα και συμμετρικά. Εντοπίζονται στην περιακρορριζική περιοχή των δοντιών.
  • Παρακείμενα δόντια χωρίς οαθολογικά ευρήματα: ζωντανός πολφός, χωρίς μετατόπιση ή απορρόφηση ρίζας.
  • Ενίοτε προκαλείται διόγκωση.

Ακτινοσκιερότητα

  • Αρχικό στάδιο: Διαύγαση.
  • Ενδιάμεσο στάδιο: Εναπόθεση οστεϊνης στο κέντρο της βλάβης (συνδυασμός διαύγασης και σκίασης).
  • Τελικό στάδιο: Σκίαση.