Εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία (1ο στάδιο)

Features

  • Συνήθως μονήρης ινο-οστική βλάβη.
  • Εντοπίζεται σε όλες τις περιοχές των γνάθων. Πιο συχνά στους γομφίους- προγομφίους της κάτω γνάθου.
  • Παρακείμενα δόντια: ζωντανός πολφός, χωρίς μετατόπιση ή απορρόφηση ρίζας.

Ακτινοσκιερότητα

  • Αρχικό στάδιο: Διαύγαση με μάλλον σαφή όρια
  • Ενδιάμεσο στάδιο: Εναπόθεση οστεϊνης στο κέντρο της βλάβης (συνδυασμός διαύγασης και σκίασης).
  • Τελικό στάδιο: Σκίαση ακρορριζικά με σαφή όρια.