Κεντρικό αιμαγγείωμα

Features

  • Σπάνιος καλοήθης όγκος, κυρίως σε σπονδύλους και κρανίο και σπάνια στις γνάθους.
  • Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνός σε εφήβους.
  • Πολύχωρη διαύγαση με τη μορφή κερήθρας ή φυσσαλίδας.
  • Συχνά συνέχεται με μεγάλα αγγεία του τραχήλου.
  • Απορρόφηση ριζών σε γειτονικά δόντια αποτελεί συχνό εύρημα. Αναπτυσόμενα δόντια μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερο μέγεθος και να έχουν πρόωρη εμφάνιση στη στοματική κοιλότητα
  • Μπορεί να προκαλέσει διεύρυνση του κάτω φατνιακού πόρου.
  • Αναρρόφηση με βελόνα και αγγειογραφία αποτελούν σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία.

Differential diagnosis

Cases

Central hemangioma

Courtesy of Prof. CJ. Nortje, Univ. of Stellenbosch, S. Africa.

A 36yrs old male with reported numbness in the left mandible for about a month ago. Biopsy showed central hemangioma.

Courtesy of Leif Kullman DDS, PhD
Assoc. Professor Oral and Maxillofacial Radiology
Faculty of Dentistry, Kuwait University.

Central Hemangioma, lower jaw.