Ιστιοκυττάρωση Χ (Νόσος Langerhans)

Features

 • Οφείλεται σε ανώμαλο πολλαπλασιασμό των κυττάρων Langerhans
 • Διακρίνεται σε τρεις νόσους:
  • Ηωσινοφιλικό κοκκίωμα: τοπική ιστιοκυττάρωση (πιο συχνή σε νεαρές ηλικίες).
  • Νόσος των Hand-Schuller-Christian: χρόνια, διάχυτη ιστιοκυττάρωση..
  • Νόσος Leterrer-Siwe: κακοήθης,οξεία διάσπαρτη ιστιοκυττάρωση (βρέφη κάτω των 3 ετών).
 • Οι βλάβες έχουν συνήθως σαφή όρια.
 • Τα γειτονικά δόντια εμφανίζουν έντονη κινητικότητα.
 • Δε εμφανίζεται οστική διόγκωση.

Differential diagnosis

Cases

The second panoramic image was taken six months later. The first time the disease was misdiagnosed and treated as periodontitis

Langerhans cell histiocytosis in the mandible.

Langerhans cell histiocytosis in the maxilla.(same patient as above).

Langerhans cell histiocytosis in upper and lower jaw.