Πλάγια περιοδοντική κύστη

Features

  • Σχετικά σπάνια μορφή οδοντογενούς κύστης. Συχνά προέρχονται από επιθηλιακά υπολείμματα του Μalassez.
  • Αναπτύσσονται στο περιρρίζιο δίπλα σε ένα δόντι με ζωντανό πολφό. Συνηθέστερη εντόπιση στην περιοχή κυνόδοντα/προγομφίων της κάτω γνάθου.
  • Συνήθως ασυμπτωματική. Μικρό μέγεθος (διάμετρος μικρότερη απο 1 εκ.).

Differential diagnosis

Cases

Lateral periodontal cyst case

Lateral periodontal cyst