Πλάγια ριζική κύστη

Features

  • Τα παρακείμενα δόντια έχουν νεκρωμένο πολφό.
  • Μπορεί να εμφανιστεί όταν το άνοιγμα ενός βοηθητικού ριζικού σωλήνα βρίσκεται στην πλάγια επιφάνεια της ρίζας.

Differential diagnosis

Cases

A case of lateral radicular cyst.