Λευχαιμία

Features

  • Κακόηθες νεόπλασμα. Οφείλεται στον ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό λευκοκυττάρων στο μυελό των οστών.
  • Οξείες περιπτώσεις συναντώνται συνήθως στα παιδιά, ενώ οι χρόνιες σε ενήλικες 25-60 ετών.
  • Κλινικά σημεία και συμπτώματα: σπληνομεγαλία, οστικός πόνος, αιμορραγία ούλων,υπερπλασία ουλικού ιστού, ελκώσεις.
  • Ακτινογραφικές αλλαγές είναι πιο συχνές στην οξεία φάση: πρώιμη απώλεια δοντιών, απώλεια lamina dura. Περιοστική εναπόθεση οστού στο χείλος της κάτω γνάθου. Πολλαπλές ακτινοδιαυγάσεις.

Differential diagnosis

Cases

Courtesy of Prof. CJ. Nortje, Univ. of Stellenbosch, S. Africa.
Panoramic images before and after treatment