Πολλαπλοί μεταστατικοί όγκοι

Features

  • Μεταστατικοί όγκοι στις γνάθους προέρχονται συνήθως από πρωτογενείς εστίες στο στήθος, πνεύμονες, νεφρά, θυρεοιεδή αδένα και προστάτη.
  • Εμφανίζονται σε ασθενείς άνω των 40 ετών.
  • Εντοπίζονται πιό συχνά στην κάτω γνάθο και στο ιγμόρειο.
  • Συνήθως οι βλάβες έχουν σαφή όρια. Με την πάροδο του χρόνου οι βλάβες ενώνονται σχηματίζοντας μία μεγάλη βλάβη με ασαφή όρια.
  • Συνήθη συμπτώματα και σημεία είναι πόνος, διόγκωση, αναισθησία ή παραισθησία. Μεγάλες βλάβες μπορεί να προκαλέσουν παθολικά κατάγματα.

Differential diagnosis

Cases

Metastatic tumors (multiple)