Πολλαπλές κύστεις των γνάθων

Xαρακτηριστικά

  • Δεν αποτελούν ξεχωριστή παθολογική οντότητα. Συνήθως είναι πολλαπλές ακρορριζικές κύστεις, ακρορριζικά κοκκιώματα ή οδοντογενείς κερατοκύστεις.
  • Πολλαπλές οδοντογενείς κύστεις μπορεί να εμφανιστούν σε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.

Διαφορική Διάγνωση

[/vc_column]
  • Odontogenic Keratocyst (circumscribed)
  • Περιστατικά

    Two residual cysts.

    Two follicular cysts