Οδόντωμα (μικτή βλάβη)

Features

  • Σχετικά συχνή βλάβη..
  • Δύο τύποι: Σύμπλεκτο και Σύνθετο οδόντωμα.
  • Το σύμπλεκτο οδόντωμα σχηματίζεται από οδοντικούς ιστούς (αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστεϊνη, πολφικό ιστό) χαμηλής μορφοδιαφοροποίησης.
  • Το σύνθετο οδόντωμα αποτελείται από πολλά μικρά δόντια ανώμαλου σχήματος.
  • Συνήθως παρατηρείται σε νεαρές ηλικίες.
  • Συνήθως είναι ασυμπτωματικό.
  • Συχνά εντοπίζεται μασητικά ενός μονίμου δοντιού, εμποδίζοντας έτσι την ανατολή του στη στοματική κοιλότητα.
  • Σαφώς περιγεγραμμένη βλάβη.  Το εσωτερικό της βλάβης απεικονίζεται πιο ακτινοσκιερό σε σύγκτιση με το οστό.

Differential diagnosis

Cases

Several cases of complex Odontoma. (conventional radiographs)

A case of complex Odontoma.

Odontoma in the lower jaw