Οστεογενές σάρκωμα (οστεόλυση)

Features

 • Η πιο συχνή κακοήθεια των οστών.
 • Ηλικία εμφάνισης στα οστά των γνάθων 20-40 ετών.
 • Πόνος και διόγκωση του προσβεβλημένου οστού, κινητικότητα δοντιών, παραισθησία, αιμορρραγία.
 • Αρχικό εύρημα είναι η ασύμμετρη διεύρυνση του περιοδοντικού χώρου.
 • Διακρίνονται τρείς τύποι:
  • Οστεολυτικός – δεν παράγεται νεοπλασματικό οστούν: διαύγαση με ασαφή όρια, κινητικότητα γειτονικών δοντιών.
  • Μικτός – εστίες νεοπλασματικού οστού μέσα στην διαύγαση.
  • Oστεοπλαστικός – παραγωγή νεοπλασματικού οστού: συχνά η πλάση οστού γίνεται σε ακτινωτή μορφή με την χαρακτηριστική εικόνα «ακτινών ηλίου».

Differential diagnosis

Cases

Sclerotic type of osteogenic sarcoma (sun-ray appearance).

Osteolytic type of osteogenic sarcoma

Case of osteogenic sarcoma of osteolytic type with typical sun-ray periosteal reaction.