Οστεομυελίτις

Features

  • Φλεγμονή του μυελού των οστών. Συνήθως προκαλείται κατ’επέκταση μιας περιακρορριζικής λοίμωξης πολφικής αιτιολογίας.
  • Η οξεία οστεομυελίτιδα συνοδεύεται με έντονο πόνο και υψηλό πυρετό. Η λοίμωξη επεκτείνεται γρήγορα και δεν υπάρχουν ακτινογραφικά ευρήματα στις πρώτες 8-10 μέρες.
  • Χωρίς θεραπευτική αγωγή, η οξεία οστεομυελίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε χρόνια μορφή με καταστροφή οστού.
  • Διαύγαση με ασαφή όρια

Differential diagnosis

Cases

Osteomyelitis

Osteomyelitis: The second panoramic was taken six months after the first one.

Osteomyelitis: Different cases