Νόσος Paget (2ο στάδιο)

Features

 • Ιδιοπαθής, χρόνια νόσος των οστών σε ηλικιωμένα άτομα. Αναπτύσσεται με αργό ρυθμό.
 • Η ακανόνιστη απορρόφηση και εναπόθεση οστού οδηγεί τελικά σε σκλήρυνση και προοδευτική διόγκωση του προσβεβλημένου οστού.
 • Προσβολή των οστών των γνάθων παρατηρείται σε 20% των περιπτώσεων.
 • Διακρίνεται σε τρία στάδια:
  • 1ο στάδιο. Απορρόφηση οστού: Ακτινοδιαύγαση
  • 2ο στάδιο. Οστεογένεση: συνδυασμός διαύγασης και σκίασης.
  • 3ο στάδιο. Σκληρυντική φάση: ακανόνιστη εναπόθεση σκληρυντικού οστού, χαρακτηριστική εικόνα “απορροφητικού βάμβακα”(cotton wool)
 • Αλλα ακτινογραφικά ευρήματα: απώλεια της lamina dura και απόφραξη του περιοδοντικόυ διαστήματος, υπεροστείνωση, εξωτερική απορρόφηση ρίζας.

Differential diagnosis

Cases

Case of Paget disease