Φλεγμονώδης παραοδοντική κύστη

Features

  • Κύστη αβέβαιης παθογένεσης. Αναπτύσσεται σε ημιέγκλειστο ζωντανό δόντι που έχει ήδη περιστεφανίτιδα (συνήθως κάτω σωφρονιστήρας).

Differential diagnosis

Cases

Paradental cyst