Ακρορριζικό κοκκίωμα

Χαρακτηριστικά

  • Ο πιο συχνός τύπος παθολογικών διαυγάσεων των γνάθων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.
  • Απεικονίζεται ως μάλλον καλά περιγεγραμμένη διαύγαση, στρογγυλή ή ωοειδής, μικρού μεγέθους που περιβάλει το ακρορρίζιο.
  • Μικροσκοπικά αποτελείται από πολλαπλασιαζόμενα ενδοθηλιακά κύτταρα, τριχοειδή, νεαρούς ινοβλάστες, μικρή ποσότητα κολλαγόνου και χρόνια φλεγμονώδη κύτταρα, λεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα και μακροφάγα.

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά


Different cases of periapical granuloma associated with the 36.
A patient with multiple periapical granulomas.
Periapical granuloma
Periapical lesion, causing perforation of the floor of the nose.