Περιστεφανίτιδα

Features

  • Είναι μόλυνση των μαλθακών ιστών γύρω από τη μύλη ενός ημιεγκλείστου δοντιού.
  • Συνήθως γύρω από σωφρονιστήρες της κάτω γνάθου.
  • Σε χρόνιες καταστάσεις παρατηρείται διαύγαση με ελαφρώς σκληρωτικό όριο άπω του ημιεγκλείστοu.
  • Συνήθως το εύρος της διαύγασης δεν υπερβαίνει τα 5mm.

Differential diagnosis

Cases

Pericoronitis