Περιοδοντίτιδα

Features

    • Πολύ προχωρημένα περιστατικά εντοπισμένης περιοδοντίτιδας, όπου η απορρόφηση του φατνιακού οστού είναι τόσο μεγάλου βαθμού όπου εμπλέκει και το ακρορρίζιο του δοντιού (ενδο-πέριο βλάβη).

Differential diagnosis

Cases

several cases of periodontitis

Periodontitis: bone loss with furcation involvement