Ακρορριζική κύστη

Χαρακτηριστικά

  • Πρόκειται για κοιλότητα που επενδύεται από επιθήλιο. Αναπτύσσεται σε ήδη υπάρχον ακρορροζικό κοκκίωμα.
  • Εχει παρόμοια ακτινογραφική εικόνα με το ακρορριζικό κοκκίωμα: σαφώς περιγεγραμμένη διαύγαση που περιβάλλεται συνήθως από σκιερή γραμμή.
  • Το ακρορριζικό τμήμα του δοντιού εισέρχεται στη διαύγαση. Το σκιερό περίγραμμα είναι συνεχόμενο με τη lamina dura του υπεύθυνου δοντιού.
  • Είναι δυνατόν να μετατοπίζει παρακείμενα δόντια, αλλά σπανίως προκαλεί απορρόφηση ριζώ

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά

Different cases of radicular cyst.

A case of radicular cyst: before and after the extraction of the associated tooth.

A radicular cyst associated with the 22.

CBCT images. Different cases

Large odontogenic cyst arising from the right upper first molar. Perforation of the palatal cortex. Remodeling and perforation of the floor of the sinus and mucosal thickening.