Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

Features

  • Το πιο συχνό κακόηθες νεόπλασμα του στόματος.
  • Τα οστά των γνάθων προσβάλλονται από περιφερική διήθηση όταν ο όγκος εντοπίζεται στα ούλα, φατνιακό βλεννογόνο, έδαφος του στόματος και υπερώα.
  • Η ακτινογραφική εικόνα εξαρτάται από το βαθμό διήθησης.
  • Διαύγαση με ασαφή και ακανόνιστα όρια η οποία ξεκινά σαν περιφερική οστική διάβρωση.
  • Τα δόντια φαίνονται σαν να αιωρούνται μέσα στην αλλοίωση (floating teeth) και προκαλείται λέπτυνση των ακρορριζίων με τη χαρακτηριστική εικόνα «δοντιού σαν καρφί»

Differential diagnosis

Cases

Squamous cell carcinoma case

Squamous cell carcinoma case

Squamous cell carcinoma case