Ιδιοπαθής οστική κοιλότητα του Stafne

Χαρακτηριστικά

  • Ασυμτωματική βλάβη.
  • Η βλάβη έχει χαρακτηριστική εντόπιση και ακτινογραφική εικόνα.
  • Συνήθως εντοπίζεται στη γωνία της κάτω γνάθου, ανάμεσα στο κάτω φατνιακό νεύρο και στο χείλος.
  • Μονόχωρη διαύγαση με σαφή όρια. Διάμετρος 1-3 εκ

Cases

Stafne bone cavity

Different cases of Stafne bone cavity

Stafne bone cavity