Χειρουργικό έλλειμμα

Features

  • Διαύγαση στο ακρορρίζιο δοντιού που έχει υποστεί ενδοδοντική θεραπεία και ακρορριζεκτομή.
  • Η αποκατάσταση της οστεολυσίας – λόγω προϋπάρχοντος κοκκιώματος ή ακρορριζικής κύστης – δε γίνεται από οστίτη ιστό , αλλά από πυκνό ινώδη συνδετικό ιστό. Ως αποτέλεσμα παραμένει η διαύγαση στο ακτινογράφημα, χωρίς όμως συμπτωματολογία.
  • Εχει σαφή όρια και το μέγεθος παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου.

Differential diagnosis

Cases

Surgical defect cases

A case of surgical defect: upper premolar with apexresection.