Θαλασσαιμία

Χαρακτηριστικά

 • Κληρονομική, χρόνια ανωμαλία ελαττωματικής σύνθεσης αιμοσφαιρίνης.Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν μικρότερο χρόνο ζωής από το φυσιολογικό.
 • Το αιμοποιητικό σύστημα αντιδρά στη μείωση του αριθμού των ερυρθών αιμοσφαιρίων με αύξηση της παραγωγής που οδηγεί σε αύξηση του μυελού των οστών. Ο μυελός των οστών καταλαμβάνει πλέον μεγαλύτερο χώρο σε βάρος του σπογγώδους οστού.
 • Συναντάται κυρίως σε άτομα στην περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει ο ομοζυγωτικός και ο ετεροζυγωματικός τύπος
 • Ακτινογραφικά χαρακτηριστικά:
  • Χαρακτηριστική διάταξη του σπογγώδους οστού στο κρανίο «ανυψωμένες τρίχες»
  • Διεύρυνση της διπλόης
  • Διεύρυνση των μυελικών χώρων σε όλα τα οστά.
  • Γενικευμένη οστεοπόρωση.
  • Αύξηση μεγέθους των γνάθων.
  • Μείωση του ιγμορείου άντρου.
  • Λέπτυνση του συμπαγούς οστού (πιο έντονη στο χείλος της κάτω γνάθου.
  • Μείωση μήκους των ριζών των δοντιών.

Διαφορική Διάγνωση

Περιστατικά