Scroll Top
Eosinofiel granuloom

Eosinofiel granuloom

Kenmerken
  • Benigne lytische laesie in het bot, die zich karakteriseert door proliferatie van de Langerhans cellen.
  • Normaliter bij adolescenten en jong volwassenen.
  • Lokaal of multipele laesies.
  • In beide kaken, meer dan 75% in de mandibula.
  • Rond, monoloculair, niet gecorticaliseerd.
  • Verlies van parodontaal bot (losstaande elementen) zonder andere aantasting van de elementen (zoals wortelresorptie).

Differentiële diagnose

Cases

Esinophilic granuloma in the mandible (the same patient as in case 1)

Eosinophilic granuloma in the maxilla and in the mandible.

Eosinophilic granuloma in the maxilla and in the mandible.