Scroll Top
Fractuur

Fractuur

Kenmerken
  • Glazuurfractuur: een breuk die zich beperkt tot het glazuur met verlies van de tandstructuur.
  • Kroonfractuur (ongecompliceerd): een fractuur die zich beperkt tot het glazuur en dentine met verlies van de tandstructuur, maar waarbij de pulpa niet betrokken is.
  • Kroonfractuur (gecompliceerd): een fractuur die zich beperkt tot het glazuur en dentine met verlies van de tandstructuur, waarbij de pulpa geëxponeerd is.
  • Kroon-wortelfractuur (ongecompliceerd): een fractuur waarbij het glazuur, dentine en cement is betrokken met verlies van de tandstructuur, maar waarbij de pulpa niet geëxponeerd is.
  • Kroon-wortelfractuur (gecompliceerd): een fractuur waarbij het glazuur, dentine en cement is betrokken met verlies van de tandstructuur, waarbij de pulpa geëxponeerd is.
  • Wortelfractuur: een fractuur die zich beperkt tot de wortel, waarbij het cememt, dentine en de pulpa is betrokken.

Root fracture. The recall intra-oral radiograph showed that the periapical lesion increased in size. CBCT images revealed a root fracture in tooth 25 and a large bone defect.

Crown fracture (complicated).

Root fracture (intraoral radiograph).