Scroll Top
Globulomaxillaire cyste

Globulomaxillaire cyste

Kenmerken
  • Karakteristieke locatie tussen de laterale incisief en cuspidaat in de maxilla.
  • Uniloculair, rond of ovaal of peervormig, goed gedefinieerd, goed gecorticaliseerd.
  • Kleine laesies (zelden groter dan 1.5 cm in diameter).
  • Het kan divergerende radices van de naast elkaar gelegen laterale incisief en cuspidaat veroorzaken.

Differentiële diagnose

Cases

Globulomaxillary cyst