Πολλαπλό μυέλωμα

Πολλαπλό μυέλωμα

Χαρακτηριστικά
  • Είναι κακόηθες νεόπλασμα των πλασματοκυττάρων.
  • Είναι η πιο συχνή κακοήθης νόσος των οστών στους ενήλικες. Εκδηλώνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών με μέση ηλικίας εμφάνισης τα 60 έτη.
  • Έχει συχνή εντόπιση στις γνάθους με την κάτω γνάθο να προσβάλλεται συχνότερα από την άνω.
  • Κατά τα πρώτα στάδια της νόσου οι οστικές αλλοιώσεις εμφανίζονται σαν πολλαπλές μικρές, στρογγύλες ή ωοειδείς διαυγάσεις. Με την πάροδο του χρόνου οι αλλοιώσεις μπορεί να ενωθούν σε μια εκτεταμένη οστεολυτική αλλοίωση με κάπως ασαφή όρια. Συνήθως προκαλούν μικροδιατρήσεις των συμπαγών πετάλων.
  • Σημεία και συμπτώματα: πόνος διόγκωση, υπαισθησία και κινητικότητα των δοντιών. Μεγάλες βλάβες μπορεί να προκαλέσουν παθολογικά κατάγματα.

περιστατικά

Πολλαπλό Μυέλωμα

Πολλαπλό Μυέλωμα

Courtesy of Prof. CJ. Nortje, Univ. of Stellenbosch, S. Africa.