Αρχέγονη κύστη (Κερατινοκύστη)

Αρχέγονη κύστη (Κερατινοκύστη)

Χαρακτηριστικά
  • Αναπτύσσεται από πρόωρη κυστική εκφύλιση του οδοντικού σπέρματος πριν την έναρξη της ενασβεστίωσης.
  • Δεν υπάρχει προτίμηση του φύλου και είναι συχνότερη σε ασθενείς μεταξύ 10-30 ετών.
  • Πιο συχνή εντόπιση η περιοχή του τρίτου γομφίου της κάτω γνάθου.

περιστατικά

Αρχέγονη κύστη (Κερατινοκύστη)