Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Χαρακτηριστικά
  • Συστηματική αυτοάνοση νόσος.
  • Είναι μια συστηματική φλεγμονώδης νόσος του συνδετικού ιστού που προσβάλει τις αρθρώσεις του σώματος. Συνήθως εκδηλώνεται πρώτα στις μικρές περιφερειακές αρθρώσεις του χεριού και του ποδιού.
  • Οι ΚΓΔ προσβάλλονται συνήθως σε προχωρημένα στάδια της νόσου.
  • Η αναλογία γυναικών προς άντρες είναι περίπου 3: 1
  • Τα συμπτώματα στην περιοχή της ΚΓΔ περιλαμβάνουν βαθύ προωτιαίο πόνο και μειωμένη κινητικότητα των ΚΓΔ. Κατά την κλινική εξέταση μπορεί να διαπυστωθεί οίδημα, ευαισθησία κατά την ψηλάφηση και κριγμώδεις (επρπυστικοί) ήχοι.
  • Απεικονιστικά ευρήματα: Μείωση του διαρθρίου χώρου και διάβρωση της κεφαλής του κονδύλου. Σε προχωρημένα στάδια της νόσου μπορεί να παρατηρηθεί απορρόφηση της κεφαλής του κονδύλου και επιπέδωση της κροταφικής γλήνης και του προσθίου αρθρικού φύματος. Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν οστεόφυτα, αλλά δεν είναι χαρακτηριστικά της νόσου.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα