Υπολείμματα ρίζας

Υπολείμματα ρίζας

Χαρακτηριστικά

 

Τμηματα ριζας που παρέμειναν στη γνάθο μετά την εξαγωγή του αντίστοιχου δοντιού

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

περιστατικά

Διάφορα περιστατικά με υπολείμματα ριζών

Υπολείμματα ρίζας από νεογιλούς γομφίους.