Adenomatoïde dentogene tumor (AOT) (gemixt)

Adenomatoid Odontogenic Tumor AOT mixed

Features

  • Benigne en relatief zeldzaam.
  • Het ontstaat bij jonge patiënten (70% van de gevallen onder 20 jaar)
  • Meest voorkomende locatie: anterior regio van de maxilla.
  • Het omringd vaak een niet doorgebroken element in zijn geheel (meestal bij een hoektand).
  • Meestal goed gedefinieerd, goed gecorticaliseerd. Sommige tumoren zijn totaal radiolucent; andere vertonen tekenen van interne calcificaties.

Differential diagnosis

Cases

Adenomatoid Odontogenic Tumor case