Ameloblastisch fibroom

Features

  • Zeldzaam.
  • Komt voor bij kinderen en adolescenten.
  • Meest voorkomende locatie: posterieure regio van de mandibula.
  • Vaak gerelateerd aan een niet doorgebroken element.
  • Goed gedefinieerd, goed gecorticaliseerd. Kleine laesies zijn monoloculair. Grote laesies zijn multiloculair.
  • Het kan verplaatsing van naastgelegen elementen veroorzaken. Grote laesies veroorzaken buccale en linguale expansie.