Reuscel granuloom, centraal (multiloculair)

Features

  • Meestal bij jong volwassenen.
  • Meest voorkomende locatie: anterior regio van de mandibula.
  • Mogelijke effecten op naastgelegen elementen: verplaatsing, resorptie, aantasting van lamina dura.
  • Uniloculair (vroeg stadium), multiloculair (interne septa, honinggraatstructuur).
  • Onregelmatig van vorm, vaak slecht gedefinieerde randen.
  • Het kan aanzienlijke expansie veroorzaken.

Differential diagnosis

Cases

Giant cell granuloma

Giant cell granuloma