Osteochondroom

Kenmerken

  • Het is de meest voorkomende benigne tumor van de TMJ
  • Meest voorkomend tussen 20 en 30 jaar
  • Het is een botmassa afkomstig van de cortex waarbij beperkte mondopening en kaak afwijking naar contralaterale zijde kan ontstaan
  • Bij patiënten met osteochondroom ontwikkelt zich vaak een faciale asymmetrie en malocclusie
  • Radiografische eigenschappen: radio-opake massa die zich normaliter uitstrekt van de anterio mediale zijde van het kaakkopje tot aan de pees lateraal van het pterygoïd