Traumatische (solitaire) bot cyste

Features

  • Het een caviteit in het bot die niet bekleed is met epitheel.
  • Etiologie en pathogenese onbekend. Bijna altijd asymptomatisch.
  • Meestal gediagnosteerd bij jongeren onder 20 jaar.
  • Vaak voorkomende locatie: mandibula, (pre)molaar regio.
  • Monoloculair, matig gedefinieerd en matig gecorticaliseerd.
  • De bovengrens dringt zich tussen de radices van naastgelegen elementen (scalloping).
  • Er vindt zelden resorptie of verplaatsing van naastgelegen elementen plaats. Meestal zijn de elementen vitaal.

Differential diagnosis

Cases

Several cases of Traumatic (solitary) bone cyst.

Traumatic bone cyst (cone beam CT scans).

Asymptomatic traumatic (solitary) bone cyst