Adenomatoid Odontojenik Tümör (AOT)

Features

  • Benin. Nispeten nadir.
  • Genç hastalarda görülür (hastalarda olguların %70’i 20 yaşından gençtir).
  • En sık görülen yerleşimi: anterior maksilla.
  • Genellikle sürmemiş bütün bir dişi çevreler (en sıklıkla kanin).
  • Genellikle iyi sınırlıdır, iyi kortikalize olmuştur. Bazı tümörler tamamen radyolüsenttir, diğerleri internal kalsifikasyonun belirtilerini gösterir.

Differential diagnosis

Cases

Four cases of AOT.