Anevrizmal Kemik Kisti

Features

  • Nadir, lokalize, nonneoplastik, vasküler dokunun dev hücreler içeren prolifere lezyonu
  • Çoğunlukla gençlerde bulunur.
  • Posterior mandibula gövdesinde daha sık görülür.
  • Üniloküler (erken evrelerde), multiloküler (sabun köpüğü görünümü)
  • Genellikle iyi sınırlı ve iyi kortikalize olmuş
  • Belirgin kemik ekspansiyonuna ve komşu dişlerde yer değişikliğine neden olabilir (rezorbsiyon nadir).

Differential diagnosis

Cases

Aneurysmal bone cyst (Cone Beam CT scans).

Aneurysmal bone cyst (OPG and Cone Beam CT scans)