Apikal Apse

Özellikler

  • Akut veya kronik olabilir.
  • Kronik tip akut apikal apse, periapikal granülom veya radiküler kistten gelişebilir.
  • Akut apikal apse derin çürük lezyonu olan bir diş ile ilişkilidir. Lamina dura veya periapikal kemik değişikliklerinin radyografik belirtisi yoktur. Periodontal ligament aralığında genişleme mevcuttur. Apsenin daha da ilerlemesi durumunda, etkilenen dişin periapikal bölgesinde yaygın bir radyolüsensi bir hafta sonrasında belli olabilir.
  • Kronik evrede: farklı boyutlarda yaygın periapikal radyolüsensi ve çoğunlukla apekste lamina dura kaybı.

Ayırıcı tanı

Olgular

cases of apical abscess.