Nöral orijinli benin tümörler

Features

  • Schwann hücrelerinin benin sinir kılıfı neoplazmları.
  • Histolojik olarak nörofibroma ve nörilemmoma olarak ayrılırlar.
  • İnferiror alveoler kanal içerisinde meydana gelen lezyonlar korteksin korunması ile birlikte kanalın iğ biçiminde genişlemesine neden olur.
  • En yaygın semptom ağrı ve şişliktir.
  • İyi sınırlı üniloküler lezyonlar (kist benzeri radyolüsensi) daha sıktır.
  • Kök rezorbsiyonu ve komşu dişlerde yer değişikliğine neden olabilirler. Komşu dişler vitaldir.
  • Yetersiz cerrahi sonrası nükse eğilimlidir.

Differential diagnosis

Cases

A case of neuroma.