Kemik iliği boşluğu

Features

  • Kist benzeri radyolüsent lezyonu taklit eden normal anatomic vasyasyon.
  • Bölgedeki mandibular fossanın varlığına bağlı olarak, sıklıkla mandibular molar-premolar bölgesinde görülürler.

Differential diagnosis

Cases

Bone marrow space